Now showing items 1-1 of 1

  • Základní konfigurátor systému INELS pro koncové zákazníky 

    Kočíř, Pavel
    Tématem této bakalářské práce bylo navrhnout webovou aplikace pro konfiguraci systému inteligentní elektroinstalace INELS od firmy ELKO EP s.r.o. První část vysvětluje pojem inteligentní elektroinstalace a systém INELS. ...