Now showing items 1-2 of 2

  • Financování projektů z fondů EU 

    Kočířová, Jitka
    Předmětem této bakalářské práce je seznámit potencionální žadatele o dotaci z Evropské unie s evropskými fondy a operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost. Základní informace o Evropské unii a přípravě projektu jsou ...
  • Tvorba logistické koncepce ve vybrané firmě 

    Kočířová, Jitka
    Tato diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci řízení zásob ve výrobním podniku. Základní informace o zásobách a jejich možném druhu analýzy jsou uvedeny v rámci teoretických přístupů. Byl představen výrobní podnik a ...