Now showing items 1-12 of 12

 • Bytový dům v Nymburku - stavebně technologický projekt 

  Kočí, Lukáš
  Cílem práce je řešení vybraných částí stavebně technologického projektu pro objekt bytového domu v Nymburku. Obsah diplomové práce je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, studie realizace hlavních ...
 • The influence of digital modulations on 320 Gbit/s OTDM 

  Kočí, Lukáš; Münster, Petr; Horváth, Tomáš; Čučka, Milan; Filka, Miloslav (Croatian Communications and Information Society, 2016-06-01)
  The main contribution of this paper is application modulation formats in the 320Gbit/s OTDM and their comparison.
 • Modulační techniky používané ve WDM sítích 

  Lučenič, Lukáš
  Hlavným cieľom diplomovej práce je simulácia DWDM optickej siete, definovanej dopo- ručením ITU-T. Optická sieť obsahuje 16 komunikačných kanálov s prenosovou vzdiale- nosťou 50km. Jednotlivé komunikačné budú obsahovať ...
 • Optické koherentní přenosové systémy 

  Štohl, Jakub
  Tato bakalářská práce se věnuje možnostem koherentních optických sítí. Popisuje prvky koherentní sítě. Praktická část se zabývá simulací koherentní optické sítě s využitím PM-QPSK a PM-16QAM modulace pro šířku pásma 112 ...
 • Posouzení vlivu dělícího poměru na pasivní optickou síť 

  Gallo, Martin
  Práca sa zaoberá najnovším štandardom pasívnych optických sietí NG-PON2, jeho vrstvovým modelom, ktorého súčasťou je ochranné zabezpečenie pri prenose po optickom médiu. Implementuje a popisuje simulačné prostredie. Posudzuje ...
 • Řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby pro objekt volnočasových aktivit 

  Kočí, Lukáš
  Cílem práce je řešení vybraných částí stavebně-technologické studie hrubé vrchní stavby pro objekt Centra volnočasových aktivit v Jihlavě. Obsah bakalářské práce je technická zpráva řešeného objektu, technologická studie ...
 • Simulace spojení mezi řídicí a koncovou jednotkou v pasivních optických sítích 

  Moravcová, Klára
  ABSTRAKT Cílem této práce je seznámit se se standardy pasivních optických sítí, jejich způsobem navazování spojení mezi řídící a koncovou jednotkou v síti a sestavení simulací v Matlabu. První kapitola dokumentu se zabývá ...
 • Softwarově definované optické sítě 

  Kloda, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na vysvětlení principu softwarově definovaných sítí a komunikace přes protokol OpenFlow s popisem přenášených zpráv. Dále se práce zabývá softwarově definovanými optickými sítěmi, kde jsou popsány ...
 • Transmission of high power sensor system and DWDM data system in one optical fiber 

  Čučka, Milan; Münster, Petr; Kočí, Lukáš; Horváth, Tomáš; Filka, Miloslav; Vojtěch, Josef (Croatian Communications and Information Society, 2016-12-01)
  The main contribution of this paper is simulation of transmission DWDM system and high power sensor system in one optical fiber
 • Vliv modulací v optických sítích založených na OTDM 

  Kočí, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá vlivem modulací na přenos v optických sítích, se šířkou pásma 320 Gbit/s, založených na principu OTDM. Vysvětleny jsou jevy působící na přenos signálu optickým vláknem, charakterizována jednovidová ...
 • Vliv velikosti rámce na dělicí poměr v pasivních optických sítích XG-PON 

  Kočí, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá teoretickou definicí pasivních optických sítí, dále popisem metod sdružování kanálů v pasivních optických sítích a problematikou koexistence případně migrace mezi standardy. Podstatou práce je ...
 • Vlnově selektivní přepínání 

  Sikora, Vojtěch
  Přepínání optických okruhů je neustále se rozrůstajícím oborem optických sítí. Se vzrůstající potřebou optického přenosu jsou jedinou možností jak vytvořit flexibilní a efektivní síť softwarově definované sítě. Tato ...