Now showing items 1-2 of 2

  • LABORARTORY BRNO 

    Kočí, Tereza
    Nová galerie architektury a moderního designu. Nachází se na nároží ulic Milady Horákové a Koliště, které je okružní třídou. Svou hmotou tradičně doplňuje nároží a svou funkcí kulturní instituce na okružní třídě. Mojí ...
  • Termální lázně Yverdon, pět smyslů v architektuře 

    Kočí, Tereza
    Areál lázní v Yverdonu je svébytný ostrůvek zeleně a vody, který je ovšem obklopen zástavbou - není od města izolován, ale je jeho součástí. Proto jsem se rozhodla pro řešení více objekty - tak je i v lázeňském parku skryt ...