Now showing items 1-2 of 2

  • Design of Diaphragm Wall Affected by Excavation from Both Sides 

    Kočičková, Veronika
    Cílem této diplomové práce byl zjednodušený návrh podzemní stěny ovlivněné výkopem z obou stran. Tato stěna je součástí dočasné šachty pro výměnu tunelovacích strojů a zároveň je trvalou konstrukcí přilehlé stanice metra. ...
  • Pažící konstrukce pro hloubenou stanici metra v Kataru 

    Kočičková, Veronika
    Cílem této práce je zhodnocení geologických poměrů a trvanlivosti hloubené stanice metra v Kataru. Dále se práce zabývá postupem výstavby a výpočtem vybraných prvků konstrukce. Geologické poměry byly vyhodnoceny na základě ...