Now showing items 1-20 of 48

 • Deskripce použití technologie 3D tisku ve slévárenství 

  Polášek, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi použití 3D tisku v oblasti výroby slévárenských modelů, forem a jader. Shrnuje jak prolínání 3D tisku s konvenčními výrobními metodami, tak i nekonvenční výrobní metody. V případě ...
 • Kinematické struktury pásových podvozků 

  Chlud, Martin
  Bakalářská práce představuje stručný přehled a historii pásových podvozků s důrazem na jednomístná vozidla. Ve druhé části se práce zabývá analýzou jednotlivých kinematických členů pásového podvozku. Třetí část se zabývá ...
 • Konstrukce 3D tiskárny pro tisk materiálu s příměsí karbonových vláken 

  Chaloupka, Matyáš
  Předkládaná práce se zabývá problematikou 3D tisku metodou FDM s důrazem na tisk materiálů s příměsí karbonových vláken. Cílem této práce je konstrukční návrh FDM 3D tiskárny pro tisk materiálu s příměsí karbonových vláken ...
 • Konstrukce automaticky indexované frézovací hlavy 

  Drha, Vojtěch
  Náplní bakalářské práce je návrh dvouosé frézovací hlavy s automatickým indexováním. První část práce se zabývá rešerší v oblastech technologie frézování, vyvrtávacích strojů a frézovacích hlav. Druhá část obsahuje volbu ...
 • Konstrukce koncového efektoru průmyslového robotu pro skládání a lepení kartonových krabic 

  Závodský, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou skladania a lepenia kartónových krabíc v priemysle. V prvej časti práce je spracovaný prehľad a rozdelenie skladacích a zalepovacích strojov dostupných na trhu. V druhej časti ...
 • Konstrukce koncového efektoru průmyslového robotu pro skládání kartonových krabic 

  Gábik, Jaroslav
  Bakalárska práca rieši návrh koncového efektora na skladanie a zošívanie kartónových krabíc rôznych rozmerov bez nutnosti manuálneho nastavovania zariadenia. Ďalej rieši návrh celého procesu skladania a k tomu návrh ...
 • Konstrukce kráčejícího mobilního robotu 

  Szabari, Mikuláš
  Diplomová práca rieši konštrukciu kráčajúceho mobilného robota, ktorý je určený na prechod skrz členitý alebo lesný terén, pričom jeho úlohou je zber vzorky. Prvá časť práce je venovaná prehľadu kráčajúcich robotov. Nasleduje ...
 • Konstrukce průmyslového robotu typu "SCARA" s elektrickými pohony základního kinematického řetězce, umístěnými na základně robotu 

  Rybár, Šimon
  Témou diplomovej práce je návrh konštrukcie robotického systému SCARA. Práca úvodom objasňuje definíciu robotov a priemyselných robotov. Ďalej sa venuje stavbe ich kinematických štruktúr, počnúc základnými až po odvodené, ...
 • Konstrukce pultruzní linky 

  Bábíček, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je konstrukční návrh tažného mechanismu pultruzní linky na základě rešerší o zpracování kompozitních materiálů a jednotlivých typů vyráběných mechanismů. Praktická část je zaměřena na analýzu a ...
 • Konstrukce transportního vozíku s robotem nebo nosičem palet 

  Tatíček, Vojtěch
  Cílem práce bylo navrhnout konstrukci dopravního zařízení pod průmyslový robot, nosič palet či jiné zařízení. Tímto dopravním zařízením lze pohybovat v jedné ose na pevně uloženém vedení. Zařízení je navrhnuto pro využití ...
 • Konstrukce zařízení na broušení vrtáků 

  Rusňák, Filip
  Tato práce se zaměřuje na vypracování rešerše v oblasti ostřiček vrtáků a na návrh vlastního zařízení. V první části je uvedení do problematiky broušení vrtáků. Dále je vypracován přehled a zhodnocení již existujících ...
 • Konstrukční návrh extruderu pro 3D tisk kompozitních součástí 

  Šmalec, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na 3D tisk kompozitních součástí. Práce pojednává o metodách aditivní výroby a popisuje princip funkce vybraných technologií 3D tisku. Vedle aditivních technologií je v teoretické části uveden ...
 • Konstrukční návrh vyvrtávací hlavy na vrtačku 

  Hradský, Martin
  Bakalárska práca, patriaca do oblasti nástrojov na obrábacie stroje, sa zaoberá vyvŕtavaním. Práca je rozdelená na rešeršnú časť, v ktorej je spracovaný prehľad vyvŕtavacích hláv a na praktickú časť, v ktorej je vytvorený ...
 • Konstrukční návrh vyvrtávací hlavy na vrtačku 

  Pulicar, Roman
  Práce se zabývá shrnutím vyvrtávacích hlav dostupných na trhu. Charakterizuje jejich typické výhody a použití. V praktické části je navržena vyvrtávací hlava s excentricky uloženým vřetenem, které umožňuje nastavitelný ...
 • Možnosti realizace pohonu těžkých sklápěčů 

  Ševčík, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou způsobu pohonu sklápěcích zařízení, určených ke sklápění kusů o velkém objemu a hmotnosti (řádově jednotky až desítky tun). Kromě souboru základních teoretických poznatků s ...
 • Návrh 3D tiskárny s dvojicí tiskových hlav 

  Halamíček, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem FDM 3D tiskárny s možností tisku více materiály. V první části práce je popsána současná situace na trhu a možné principy více materiálového tisku. V další části jsou navrženy možné ...
 • Návrh dílenského jeřábu s motorovým pojezdem 

  Valc, Lukáš
  V této bakalářské práci se pojednává o konstrukčním řešením a návrhem dílenského jeřábu s motorovým pojezdem. Jeřáb musí splňovat tyto základní podmínky. Hlavní podmínkou je minimální nosnost jeřábu a to konkrétně 1t. ...
 • Návrh dílenského jeřábu s motorovým pojezdem 

  Tmej, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh dílenského jeřábu s motorovým pojezdem. V práci jsou popsány dostupné typy jeřábů a detailně se věnuje kategorii dílenských jeřábů. Jsou provedeny dva konstrukční návrhy dílenského ...
 • Návrh dvouosého kyvného vřeteníku 

  Rosecký, Michal
  Tato bakalářská práce obsahuje přehled frézovacích hlav, konstrukční i elektrický návrh kyvného vřeteníku včetně bezpečnostních a automatizačních prvků a srovnání navrhované konstrukce s typickými frézovacími hlavami.
 • Návrh manipulačního zařízení na stohování konopných izolačních rohoží 

  Kočiš, Petr
  Bakalářská práce řeší návrh manipulačního zařízení na stohování konopných izolačních rohoží. Definuje oblast použití zařízení a zabývá se návrhem variant řešení. Dále se zabývá konstrukcí zvolené varianty a výpočtem. Výpočet ...