Now showing items 1-20 of 24

 • Deskripce použití technologie 3D tisku ve slévárenství 

  Polášek, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi použití 3D tisku v oblasti výroby slévárenských modelů, forem a jader. Shrnuje jak prolínání 3D tisku s konvenčními výrobními metodami, tak i nekonvenční výrobní metody. V případě ...
 • Kinematické struktury pásových podvozků 

  Chlud, Martin
  Bakalářská práce představuje stručný přehled a historii pásových podvozků s důrazem na jednomístná vozidla. Ve druhé části se práce zabývá analýzou jednotlivých kinematických členů pásového podvozku. Třetí část se zabývá ...
 • Konstrukce 3D tiskárny pro tisk materiálu s příměsí karbonových vláken 

  Chaloupka, Matyáš
  Předkládaná práce se zabývá problematikou 3D tisku metodou FDM s důrazem na tisk materiálů s příměsí karbonových vláken. Cílem této práce je konstrukční návrh FDM 3D tiskárny pro tisk materiálu s příměsí karbonových vláken ...
 • Konstrukční návrh extruderu pro 3D tisk kompozitních součástí 

  Šmalec, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na 3D tisk kompozitních součástí. Práce pojednává o metodách aditivní výroby a popisuje princip funkce vybraných technologií 3D tisku. Vedle aditivních technologií je v teoretické části uveden ...
 • Konstrukční návrh vyvrtávací hlavy na vrtačku 

  Pulicar, Roman
  Práce se zabývá shrnutím vyvrtávacích hlav dostupných na trhu. Charakterizuje jejich typické výhody a použití. V praktické části je navržena vyvrtávací hlava s excentricky uloženým vřetenem, které umožňuje nastavitelný ...
 • Konstrukční návrh vyvrtávací hlavy na vrtačku 

  Hradský, Martin
  Bakalárska práca, patriaca do oblasti nástrojov na obrábacie stroje, sa zaoberá vyvŕtavaním. Práca je rozdelená na rešeršnú časť, v ktorej je spracovaný prehľad vyvŕtavacích hláv a na praktickú časť, v ktorej je vytvorený ...
 • Možnosti realizace pohonu těžkých sklápěčů 

  Ševčík, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou způsobu pohonu sklápěcích zařízení, určených ke sklápění kusů o velkém objemu a hmotnosti (řádově jednotky až desítky tun). Kromě souboru základních teoretických poznatků s ...
 • Návrh 3D tiskárny s dvojicí tiskových hlav 

  Halamíček, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem FDM 3D tiskárny s možností tisku více materiály. V první části práce je popsána současná situace na trhu a možné principy více materiálového tisku. V další části jsou navrženy možné ...
 • Návrh dílenského jeřábu s motorovým pojezdem 

  Valc, Lukáš
  V této bakalářské práci se pojednává o konstrukčním řešením a návrhem dílenského jeřábu s motorovým pojezdem. Jeřáb musí splňovat tyto základní podmínky. Hlavní podmínkou je minimální nosnost jeřábu a to konkrétně 1t. ...
 • Návrh dílenského jeřábu s motorovým pojezdem 

  Tmej, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh dílenského jeřábu s motorovým pojezdem. V práci jsou popsány dostupné typy jeřábů a detailně se věnuje kategorii dílenských jeřábů. Jsou provedeny dva konstrukční návrhy dílenského ...
 • Návrh dvouosého kyvného vřeteníku 

  Rosecký, Michal
  Tato bakalářská práce obsahuje přehled frézovacích hlav, konstrukční i elektrický návrh kyvného vřeteníku včetně bezpečnostních a automatizačních prvků a srovnání navrhované konstrukce s typickými frézovacími hlavami.
 • Návrh manipulačního zařízení na stohování konopných izolačních rohoží 

  Kočiš, Petr
  Bakalářská práce řeší návrh manipulačního zařízení na stohování konopných izolačních rohoží. Definuje oblast použití zařízení a zabývá se návrhem variant řešení. Dále se zabývá konstrukcí zvolené varianty a výpočtem. Výpočet ...
 • Návrh mobilního robotu 

  Valík, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem mechanické konstrukce mobilního robotu. Cílem je sestavit kompletní výkresovou dokumentaci k výrobě prototypu. Teoretická část práce analyzuje současný stav mobilních robotů. V praktické ...
 • Návrh pásové pily s automatickou výměnou pilových pásů 

  Szabari, Šimon
  Cieľom tejto práce je vypracovať rešerš v oblasti pásových píl so sklopným ramenom a navrhnúť pásovú pílu s automatickou výmenou pílových pásov. V prvej časti práce je spracovaný prehlaď a rozdelenie pásových píl dostupných ...
 • Návrh pásové pily s automatickou výměnou pilových pásů 

  Šula, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pásové pily s automatickou výměnou tří pilových pásů pro řezání ocelových tyčí, nebo profilů. Dále se zabývá návrhem variant řešení, konstrukcí vybrané varianty a výpočtem. Výsledkem ...
 • Návrh transferového mechanismu mycích lžic pro čistění praním dentálních implantátů 

  Podešva, Martin
  Předmětem této bakalářské práce je návrh transferového mechanismu mycích lžic pro čištění praním dentálních implantátů. Jsou navrženy dvě varianty. První varianta je mechanismus využívající soustavy vaček a ramen. Druhá ...
 • Návrh umělého svalu pro oblast robotiky 

  Závodný, Tomáš
  Diplomová práce je strukturována s ohledem na návrh a použití umělého svalu v robotice. Práce začíná rešeršní částí, kde jsou popsány různé druhy umělých svalů a jejich výhody a nevýhody. Po zvážení všech popsaných typů ...
 • Optimalizace konstrukce a kvality tisku na stavebnicové 3D tiskárně 

  Slíva, Jakub
  Práce si klade za cíl výběr vhodné 3D tiskárny pro domácí použití. Na této tiskárně poté bude provedena optimalizace tisku takovým způsobem, aby bylo dosaženo uspokojivé kvality tištěných součástí. Pro tiskárnu budou ...
 • Paralelní kinematické struktury průmyslových robotů 

  Šabart, Adam
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku a stav současného poznání robotů s paralelní kinematickou strukturou. Pro snazší pochopení jsou nejprve definovány používané pojmy, dále práce pokračuje popisem historického ...
 • Robotické svařování hliníkových slitin 

  Pekárek, Mojmír
  Tato bakalářská práce pojedná o robotickém svařování hliníkových slitin. Je rozdělena do čtyř částí, které jsou rešeršním souhrnem poznatků této problematiky. První část je zaměřena na robotiku a základní rozdělení ...