Now showing items 1-1 of 1

  • Uživatelské rozhraní pro expertní systém 

    Kořínek, Lukáš
    Bakalářská práce spočívá v návrhu a realizaci uživatelského rozhraní pro expertní systém. Jedná se o pravidlový diagnostický expertní systém NPS, jenž je vyvíjen na FEKT VUT. Rozhraní je provedeno jako dvojjazyčná webová ...