Now showing items 1-2 of 2

  • Elektromyografie, měření elektrické aktivity svalů 

    Kořínek, Peter
    Úlohou této práce bylo seznámit se s problematikou meření elektrické aktivity svalu. Byla to teoretická část ve které jsem se dále seznámil s počitačovým meřícim systémem Biopac a jeho možnostmi měření sledovaných veličin. ...
  • Segmentace ultrazvukových sekvencí 

    Kořínek, Peter
    Pri snímaní obrazových dát pomocou ultrazvuku vieme len málo informácií zobazovanej scény. Pre porozumenie obsahu obrazu sa snažíme oddeliť sledované objekty záujmu od od pozadia. Získaním informácie týchto objektov sa ...