Now showing items 1-6 of 6

 • Characterization of the Embryogenic Tissue of the Norway Spruce Including a Transition Layer between the Tissue and the Culture Medium by Magnetic Resonance Imaging 

  Kořínek, Radim; Mikulka, Jan; Hřib, Jiří; Hudec, Jiří; Havel, Ladislav; Bartušek, Karel (De Gruyter Open, 2017-02-25)
  The paper describes the visualization of the cells (ESEs) and mucilage (ECMSN) in an embryogenic tissue via magnetic resonance imaging (MRI) relaxometry measurement combined with the subsequent multi-parametric segmentation. ...
 • Implementace Dixonových technik pro preklinické MR zobrazování na vysokých polích 

  Kořínek, Radim
  Preklinické magneticko-rezonanční (MR) zobrazování na malých zvířatech je velmi aktuální a vyžaduje, vzhledem k rozměrům těchto zvířat, vyšší citlivost. Vyšší citlivosti lze dosáhnout použitím MR systému s vysokým základním ...
 • Měření relaxačních konstant technikami magnetické rezonance 

  Kořínek, Radim
  Bakalářská práce se zabývá principem nukleární magnetické rezonance a měřením relaxačních konstant. V teoretické části jsou uvedeny všechny základní metody měření (SE-spinové echo, GE -gradientní echo, SR-saturation recovery ...
 • MRI-Based Visualization of the Relaxation Times of Early Somatic Embryos 

  Mikulka, Jan; Vlachová Hutová, Eliška; Kořínek, Radim; Marcoň, Petr; Dokoupil, Zdeněk; Gescheidtová, Eva; Havel, Ladislav; Bartušek, Karel (De Gruyter, 2016-04-15)
  The large set of scientific activities supported by MRI includes, among others, the research of water and mineral compounds transported within a plant, the investigation of cellular processes, and the examination of the ...
 • RF cívka pro MR systém 

  Vojtíšek, Miloš
  Tématem této práce jsou vysoko frekvenční cívky pro zobrazovací systémy magnetické rezonance. Magnetická rezonance slouží k zobrazování nepřeberného množství objektů (například: lidské tělo, rostliny, materiálový výzkum ...
 • Rychlé MRI metody 

  Kořínek, Radim
  Tato práce se zabývá porovnáním rychlých a konvenčních měřících metod v MRI. Jsou zde uvedeny základní rychlé sekvence, z kterých pak vycházejí další a efektivnější metody. Popsané jsou zde metody EPI (Echo Planar Imaging), ...