Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh ekologického vytápění rodinného domu 

    Kořínek, Vladimír
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem ekologického vytápění pro rodinný dům. Hlavním cílem je nalézt nejvýhodnější variantu systému vytápění a ohřevu teplé vody za pomocí tepelného čerpadla v kooperaci s alternativním ...
  • Zdroj napětí pro hradlo výkonového tranzistoru 

    Kořínek, Vladimír
    Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi realizace spínaného zdroje pro buzení hradla výkonového tranzistoru bez použití integrovaných obvodů. Cílem je dosažení co nejjednoduššího a spolehlivého zapojení s využitím ...