Now showing items 1-4 of 4

 • FaVU 2016 

  Konvica, Jakub
  Diplomová práce s názvem FaVU 2016 se zabývá způsoby prezentace Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Výsledkem je teoretický návrh prezentace FaVU. Klade si za cíl otevřít diskuzi s vedením školy a jejími pedagogy. Část ...
 • Sanace sesuvu silničního tělesa 

  Kořínková, Jana
  Předmětem diplomové práce je návrh sanace silničního tělesa, který se nachází mezi městskými částmi Brno-Chrlice a Brno-Holásky. Cílem této práce je samotné řešení. Práce se zabývá rozborem dané problematiky a zjištěním ...
 • Těla 

  Župková, Ilona
  Prostorová kompozice vycházející z reálných otisků lidského těla v okamžiku přirozené deformace o dotykovou plochu. Volná inspirace vrstevnicovými mapami. Základem jsou přímé otisky těl, které jsou převedeny do digitální ...
 • Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť (1945–1989) 

  Kořínková, Jana
  Disertační práce je zaměřena na problematiku začleňování výtvarného umění do architektury v poválečném Československu se zvláštním zřetelem k vývoji v městě Brně. Hlavní výzkumné otázky – Proč se v Československu po roce ...