Now showing items 1-4 of 4

 • Hodnocení přestupu tepla na skrápěném trubkovém svazku 

  Kracík, Petr
  Skrápěné trubkové svazky, po kterých stéká tenký kapalný film, jsou využívány v různých technologických procesech, u kterých je potřeba rychle a efektivně oddělit parní fázi od kapalné. Proces probíhá převážně při nízkých ...
 • Ohřívák s kombinovanou kondenzací 

  Janovský, Jakub
  Diplomová práce na téma Ohřívák s kombinovanou kondenzací se zabývá návrhem tohoto výměníku. V první části práce je provedena krátká rešerše na téma tepelných výměníků s přímým kontaktem pracovních látek. Další část práce ...
 • Posouzení přesnosti Žuravského vztahu pro smyková napětí u vybraných tvarů nosníků 

  Bolcek, Jan
  Tato práce se zabývá posouzením přesnosti Žuravského vztahu u krátkých nosníků. V teoretické části jsou formulovány předpoklady na základě, kterých je Žuravský vztah odvozen a následně je uveden postup pro jeho odvození. ...
 • Přestup tepla v kanálech malých průřezů s rotující stěnou 

  Šnajdárek, Ladislav
  Tato práce se zabývá problematikou určení koeficientu přestupu tepla v kanálech malých průřezů s rotující stěnou. V rešeršní části práce je popsána specifická geometrie, a to labyrintové těsnění standardně používané v ...