Now showing items 1-20 of 20

 • Administrativní budova 

  Pospíšil, David
  Moje diplomová práce řeší administrativní budovu. Budova se bude nacházet ve městě Šumperk. Bude situována nedaleko centra. Budova má dvě nadzemní podlaží a jedno částečně podsklepené podlaží. Stropy tvoří nosníky s ...
 • Centrum volného času 

  Stolička, Jaroslav
  Cílem diplomové práce je návrh centra volného času v Českých Budějovicích. Objekt bude slouţit pro vzdělávání a sportovní vyţití občanů města. Klienti vyuţijí sluţeb kavárny s galerií, víceúčelových sálů, knihovny a výukových ...
 • Centrum volného času 

  Kladiva, František
  Předmětem této diplomové práce je částečně podsklepená dvoupodlažní novostavba centra volného času, nedaleko obce Proseč, katastrální území Paseky u Proseče. V přízemí se nachází stravovací část a sociální zázemí, ve 2.NP ...
 • Domov důchodců 

  Řimnáč, Radek
  Tato diplomová práce je zpracovaný formou projektové dokumentace obsahující veškeré náležitosti dle platných předpisů. Navržený domov důchodců se nachází mezi obcemi Lomnička u Tišnova a Šerkovice. Objekt je čtyřpodlažní. ...
 • Environmentální hodnocení rekonstrukcí obytných budov 

  Struhala, Karel
  Jednou z metod využívaných pro hodnocení dopadů lidských činností na životní prostředí je Life-Cycle Assessment (LCA). V této disertační práci je metoda LCA aplikována na renovace obytných budov v České Republice. Důvodem ...
 • Horské rekreační zařízení 

  Kobliška, Miroslav
  Předmětem mé diplomová práce je návrh horského rekreačního zařízení. Objekt je třípodlažní, částečně podsklepený s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. V suterénu se nachází zázemí pro zaměstnance a jsou zde navrženy i ...
 • Mateřská škola 

  Drkošová, Dominika
  Tato diplomová práce řeší návrh a řešení školského zařízení pro děti předškolního věku, kterým je mateřská škola v obci Ostravě se dvěmi třídami, každá s kapacitou 20 dětí. Součástí bude i venkovní hřiště a parkoviště pro ...
 • Penzion pro seniory 

  Huleja, Adam
  V diplomové práci je řešen a zpracován návrh stavby penzionu pro seniory v Lomničce u Tišnova. Jedná se čtyřpodlažní objekt s jedním technickým podzemním podlažím a plochou střechou. Konstrukční systém je příčný stěnový, ...
 • Penzion pro seniory 

  Uheríková, Eliška
  Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Projekt je řešen jako studie pro budoucí reálnou novostavbu Následné lůžkové péče řazené do kategorie ubytování pro seniory v lokalitě Ostrava ...
 • Polyfunkční dům 

  Holub, Ondřej
  Diplomová práce „Polyfunkční dům“. Práce řeší realizační projekt polyfunkčního domu v Jihlavě. Objekt je umístěn na okraji Jihlavy v rozvíjející se části Horní Kosov. Pozemek je mírně svažitý od západu na východ a navazuje ...
 • Rekonstrukce 

  Švejnoha, Vojtěch
  Bakalářská práce řeší rekonstrukci objektu bývalé hospody v obci Dobročkovice a její přestavbu na Obecní dům. Jedná se o jednopodlažní, částečně podsklepenou stavbu. V Obecním domě jsou navrženy prostory pro obecní úřad a ...
 • Rodinný dům 

  Slámová, Jaroslava
  Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace stavby rodinného domu. Rodinný dům je dvojpodlažní, nepodsklepený. Stavba je založena na základových pasech, nosná konstrukce je navržena převážně ze systému ...
 • Rodinný dům 

  Vlčková, Sabina
  Bakalářská práce je zaměřena na vypracování projektové dokumentace pro novostavbu jednogeneračního rodinného domu. Jedná se o částečně podsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími. Konstrukční systém je řešen jako zděný ...
 • Rodinný dům 

  Tureček, Petr
  Jedná se o novostavbu rodinného domu samostatně stojícího v obci Rudíkov. Objekt je výškově a architektonicky navržen tak, aby splňoval požadavky okolní zástavby. Dům má bazén, saunu, garáž, je částečně podsklepený a má ...
 • Rodinný dům 

  Králík, Václav
  V této bakalářské práci jsem si dal za cíl zpracovat novostavbu rodinného domu. Rodinný dům je určen pro bydlení. Základní architektonický koncept nového domu je založen na myšlence navržení nadstandartního rodinného ...
 • Rodinný dům 

  Němečková, Monika
  Cílem bakalářské práce je návrh rodinného domu. Jedná se o jednogenerační rodinný dům v obci Veverské Knínice. Stavba je řešena jako novostavba částečně podsklepeného rodinného domu s jedním nadzemním podlažím a s obytným ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Vaňková, Radka
  Tato bakalářská práce řeší zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dvoupodlažního, částečně podsklepeného rodinného domu s provozovnou kadeřnictví. Objekt je v mírně svažitém terénu. Kadeřnictví je situováno ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Sekanina, Vilém
  Předmětem zadané bakalářské práce je projektová dokumentace pro provedení stavby rodinného domu s provozovnou v obci Suchý u Boskovic. Stavba má doplnit stávající zástavbu rodinných domů. Objekt je samostatně stojící. ...
 • Rodinný dům ve svahu 

  Chromíková, Kristýna
  Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace rodinného domu ve svažitém terénu, který se nachází v zastavěném území města Brna, v okrajové části města, Jehnice. Jedná se o samostatně stojící rodinný dům ...
 • Rodinný dům ve svahu 

  Šlahůnek, Zbyněk
  Předmětem této bakalářské práce je novostavba rodinného domu v Uherském Brodě. Uherský Brod leží ve Zlínském kraji. Parcela je situována na okraji města v mírně zastavěné oblasti. Terén na parcele je svažitý směrem na ...