Now showing items 1-2 of 2

  • Determination of titanium dioxide nanoparticles in personal care products 

    Košík, Juraj
    Předkládaná diplomová práce se zabývá extrakcí nanočástic oxidu titaničitého z produktů osobní péče, konkrétně opalovacích krémů a následnou charakterizací těchto částic. Počet komerčně dostupných produktů s obsahem ...
  • Problematika stanovení betablokátorů v povrchových vodách 

    Košík, Juraj
    Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou neustále se zvyšující koncentrace léčiv v životním prostředí. Mezi celosvětově nejvíc předpisované farmaka s nejčastějším výskytem v ekosystému patří -blokátory. Jsou to ...