Now showing items 1-6 of 6

 • Aplikace pro rozpoznání hematomu na kůži 

  Mihalčin, Tomáš
  Tato bakalářská práce obsahuje teoretický základ, který nás seznámí s problémem vzniku kožního hematomu, segmentováním obrazu s využitím knihovny OpenCV a platformou operačního systému Android. V práci se dále popisuje ...
 • Detekce a klasifikace vojenských cílů ve videosignálu 

  Košík, Michal
  Cílem této práce je návrh a implementace vhodných algoritmů na detekci a klasifikaci vzdálených cílů. Čtenář bude seznámen s dvojicí algoritmů pro detekci pohybu. Jedná se o odčítání dvou po sobě jdoucích snímků a o ...
 • Knihovna se shlukovacími metodami 

  Riša, Martin
  Cílem této práce je vytvoření knihovny s vybranými shlukovacími metodami, porovnání jejich efektivity a vlastností testováním pro rozličné vstupní soubory dat. Cílem tohoto testování je určení efektivity jednotlivých metod ...
 • Použití rozšířené reality při tréninku a provádění údržby letadel 

  Košík, Michal
  Tato práce se zabíva rozšířenou realitou a jejím použitím při vykonávání údžby letadel. Její součastí je take rozsáhle studium problemaky rozšířene reality, leteckých servisních procedur a předchádzejících pokusů o jejich ...
 • Vizualizace elektrických signálů mozku 

  Ševčík, Ivan
  EEG je neinvazivní metoda pro měření mozkové aktivity, která poskytuje důležitý náhled do činnosti lidského mozku. Tato práce prezentuje aplikaci, která slouží jako vizuálni nástroj pro analýzu EEG dat. Koncept aplikace ...
 • Vizualizace plánování cesty pro letouny 

  Volný, Miloš
  Táto práca sa zaoberá preskúmaním základných prístupov k plánovaniu ciest a ich aplikácii na problémy plánovania cesty pre lietadlá. Práca diskutuje výber plánovacích algoritmov vhodných na uvedenie čitateľa do problematiky ...