Now showing items 1-20 of 37

 • Analyzátor HTTP provozu s webovým rozhraním 

  Špringer, Dalibor
  Práce pojednává o analyzování HTTP provozu a možnosti logování HTTP komunikace. Naleznete zde popis komunikace HTTP a HTTPS protokolu, porovnání již existujících analyzačních programů. Důležitá část je rozšíření httpry ...
 • Analýza a extrakce položek z hlaviček paketů v FPGA 

  Selecký, Roman
  Zariadenia, ktoré sa zúčastňujú komunikácie prostredníctvom počítačových sietí, potrebujú spracovávať pakety a získavať informácie z hlavičiek protokolov. S nárastom počtu protokolov a častými zmienami v ich definíciách, ...
 • Asymmetric Multiprocessing on the ARM Cortex-A9 

  Riša, Michal
  Asymetrický multiprocessing (AMP) je způsob rozdělování zátěže počítačového systému na heterogenní hardwarové a softwarové prostředí. Tato práce popisuje principy AMP se zaměřením na ARM Cortex--A9 procesor a Altera Cyclone ...
 • Bezdrátový protokol MiWi 

  Leška, Jakub
  Přehled používaných směrovacích protokolů v bezdrátových senzorových sítích, popis bezdrátového protokolu mimac a jeho nádstavba miwi, návrh nového  protokolu pro potřeby bezdrátové senzorové sítě v inteligentní domácnosti.
 • Detekce síťových útoků pomocí statistických modelů nad netflow daty 

  Čegan, Jakub
  Diplomová práce popisuje vybrané metody detekce síťových útoků pomocí aplikace statistických modelů nad NetFlow daty. V úvodní části popisuje některé hrozby, které často postihují počítačové sítě a jsou dobře detekovatelné ...
 • Domácí automatizace se senzory třetích stran 

  Macháč, Matej
  Cieľom tejto práce je zhodnotiť možnosti integrácie bezdrôtových zariadení pre domácu automatizáciu do systému BeeeOn vyvíjanom na Fakulte informačných technológii v Brne. Táto práca sa tiež zaoberá popisom USB modulov ...
 • Emulátor koncových prvků inteligentní domácnosti 

  Šutovský, Filip
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace emulující koncové prvky systému inteligentní domácnosti, které slouží k měření veličin a interakci se spínači. Aplikace disponuje komplexním grafickým uživatelským ...
 • Generátor konečných automatů z grafického popisu pro jazyk VHDL 

  Janyš, Martin
  Práce seznamuje čtenáře s možnostmi návrhu a tvorby konečných stavových automatů s důrazem na reprezentaci pomocí jazyka VHDL. Hlavním tématem je aplikace, která implementuje generátor VHDL kódu na základě gra fického ...
 • Generátor síťových útoků 

  Buček, Hynek
  Tato práce je zaměřena na studii nejznámějších síťových útoků a to především na ty, které lze teoreticky detekovat bez znalosti obsahu přenášených zpráv. Cílem práce je vytvořit na základě získaných znalostí nástroj, který ...
 • HW/SW Codesign for the Xilinx Zynq Platform 

  Viktorin, Jan
  Tato práce se zabývá možnostmi pro HW/SW codesign na platformě Xilinx Zynq. Na základě studia rozhraní mezi částmi Processing System (ARM Cortex-A9 MPCore) a Programmable Logic (FPGA) je navržen abstraktní a univerzální ...
 • Identifikace počítače na základě časových značek paketů 

  Krba, Martin
  Primárním způsobem identifikace zařízení v počítačové síti je využití jejich MAC adresy a IP adresy.Cílem této práce je vytvoření aplikace, která dokáže jednoznačně identifikovat počítač v síti Internet, a to i v případě, ...
 • Implementace jednotky pro vyhledávání vzorů v FPGA 

  Košař, Vlastimil
  Tato práce pojednává o algoritmech pro vyhledávání vzorů používaných v moderních systémech pro detekci nežádoucího provozu, přičemž se zaměřuje na algoritmy umožňující vyhledávání regulárních výrazů. Zabývá se přístupy ...
 • Implementace rozhraní 10Gb Ethernetu pro Arria 10 SoC 

  Novák, David
  Tato práce se zabývá návrhem, implementací a testováním 10 Gb Ethernet rozhraní pro čip Arria 10 SoC (kombinace FPGA a ARM Cortex-A9). Je zde popsána podoba rozhraní, jeho součástí a komunikace mezi nimi. Hlavní pozornost ...
 • Implementace síťových bezpečnostních algoritmů v domácím směrovači 

  Procházka, Tomáš
  Tato práce se zabývá minimalistickou linuxovou distribucí OpenWRT a její instalací v směrovači Linksys WAG160Nv2. Popisuje vybraný směrovač a diskutuje postup při měření propustnosti, která byla zvolena jako kritérium pro ...
 • Knihovna kompresních algoritmů 

  Kozák, Filip
  Náplní této bakalářské práce je vytvoření Knihovny kompresních algoritmů pracujících s daty v paměti. V práci je vysvětlen princip komprese a dekomprese jednotlivých metod, popsané kroky a řešení možných problémů jednotlivých ...
 • Komunikace s FPGA obvody pomocí DMA PL330 

  Havran, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací komunikace s FPGA pomocí obvodu PL330. Pro zvolené řešení byly implementovány dva jaderné moduly v jazyce C pro OS Linux. Tyto moduly poskytují rozhraní pro efektivní komunikaci ...
 • Komunikace USB3.0 čipu s FPGA 

  Špeťko, Matej
  SEC6NET je zkrácený název pro projekt Moderní prostředky pro boj s kybernetickou kriminalitou na Internetu nové generace. Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj prostředků monitorování síťového provozu a analýzu jeho záznamu. ...
 • Konstrukce zobecněného konečného automatu 

  Šoka, Martin
  Práce se zabývá vytvořením algoritmu pro konstrukci deterministického zobecněného konečného automatu. Tento automat se od obyčejného deterministického automatu liší tím, že jeho přechody jsou definovány slovy, na základě ...
 • Měření spolehlivosti vyhledávání vzorů 

  Dvořák, Milan
  Tato práce se zabývá metodami vyhledávání vzorů pomocí konečných automatů a popisuje některé optimalizace těchto algoritmů. Dále rozebírá návrh a implementaci metodiky pro měření spolehlivosti vyhledávání na základě ...
 • Měření výšky hladiny vody v studni 

  Samek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou měření hladiny vody ve studni. Jejím hlavním cílem bylo navrhnout a sestrojit zařízení používající vhodnou platformu a senzoriku pro měření, sloužící pro měření hladiny vody ...