Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh korekčního předzesilovače pro klasický gramofon 

    Košarišťan, Miroslav
    Cílem této práce je navrhnout korekční předzesilovač pro klasický gramofon, ukázat přednosti elektronek pro tyto typy zapojení. V první části je naznačena činnost elektronky, její děleni a značení, dále se práce věnuje ...
  • Návrh ozvučovací aparatury 

    Košarišťan, Miroslav
    Diplomová práce se zabývá návrhem ozvučovací aparatury. V první části jsou teoreticky vysvětleny hlavní části aparatury, jako jsou mikrofony, zesilovače, korektory, výhybky, reprosoustavy a reproduktory. Další část je ...