Now showing items 1-2 of 2

  • Bytový dům Kopečná - stavebně technologický projekt 

    Košuličová, Jana
    Tato diplomová práce je zaměřena na vypracování stavebně technologického projektu Bytového domu Kopečná. Plánování realizace stavby je řešeno s ohledem na časové a finanční požadavky na základě projektové dokumentace pro ...
  • Rodinný dům v Čejči 

    Košuličová, Jana
    Předmětem bakalářské práce je rodinný dům v Čejči. Objekt je navržen na rovinném terénu a skládá se ze dvou nadzemních a jednoho podzemního podlaží. Objekt je navržen v systému Porotherm, z keramických cihelných bloků. ...