Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza chůze pomocí EMG signálů 

  Korčáková, Ivona
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu chůze pomocí EMG signálů. Součástí práce je fyziologie svalové soustavy, se zaměřením se na dolní končetiny. Bipedální chůze se skládá z krokových cyklů, které jsou popsány a vysvětleny ...
 • Automatická regulace hlasitosti podle vzdálenosti posluchače 

  Serečunová, Stanislava
  Táto práca sa zaoberá dvoma metódami detekcie tváre vo videosekvencii. Na základe testovania je vybraná metóda KLT. Práca je ďalej zameraná na návrh prepočtu vzdialenosti užívateľa od kamery v reálnom čase pomocou vyhodnotenia ...
 • Automatická regulace velikosti písma podle vzdálenosti čtenáře 

  Brunclík, Robert
  Diplomová práce se zabývá automatickou regulací velikosti písma podle vzdálenosti čtenáře. Obsahuje teoretické seznámení s detekcí obličeje a následné sledování detekované oblasti v průběhu scény. Dále je zde uvedeno ...
 • Biofeedback pomocí 3D proximitního snímače 

  Vačkářová, Klára
  Tato bakalářská práce je zaměřena na tematiku aplikace senzoru Microsoft Kinect v biomedicínské oblasti. V teoretické části práce jsou uvedeny obecné znalosti z oblasti senzorů, dále je konkrétně popsán senzor Kinect. Druhá ...
 • Metody hodnocení posturální stability 

  Nevěčná, Leona
  Tato práce se zabývá metodami hodnocení posturální stability. Hlavním problémem posturografie je nedostatečná standardizace při měření a vyhodnocování. Jsou zde proto uvedeny některé často zohledňované parametry ovlivňující ...
 • Měření a analýza postoje 

  Šalamoun, Jan
  Téma této bakalářské práce je Měření a analýza postoje. Měření je prováděno pomocí tlakové podložky Nintendo WII Balance Board a tlakového pásu od firmy Zebris. V první části jsou vysvětleny základní pojmy a parametry ...
 • Modelování artefaktů procesu CT RTG zobrazení 

  Koťová, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá modelováním artefaktů vznikajících během vyšetřovaní počítačovou tomografií. Teoretická část shrnuje poznatky o principech výpočetní tomografie a vzniku jednotlivých artefaktů. V praktické části ...
 • Monitorování dechu během terapie pacientů 

  Koťová, Markéta
  Semestrální práce se zabývá kontinuálním sledováním plicní ventilace v průběhu terapie pacientů a zaměřuje se především na způsob jejich dýchání. Během terapie je zapotřebí detekovat, sledovat a rozlišit hrudní a břišní ...
 • Terapeutická hra s biofeedbackem pro rehabilitaci dolních končetin 

  Kubínová, Kateřina
  Práce se zabývá problematikou využití senzoru Kinect v rehabilitaci kolenního kloubu. Relativně nová metoda rehabilitace pomocí biologické zpětné vazby, získaná z dat pohybového senzoru Kinect One for Windows, přináší ...
 • Terapeutická hra s biofeedbackem pro rehabilitaci dolních končetin 

  Kubínová, Kateřina
  Práce se zabývá problematikou využití senzoru Kinect v rehabilitaci kolenního kloubu. Relativně nová metoda rehabilitace pomocí biologické zpětné vazby, získané z dat pohybového senzoru Kinect One for Windows, přináší ...
 • Určování pohybu z akcelerometrických dat 

  Montilla, Michaela
  Cieľom tejto práce je zoznámiť sa s problematikou záznamu zrýchlenia pomocou akcelerometrických senzorov a vytvorenie programu pre transformáciu zrýchlenia na polohu. Práca predstavuje súhrn teoretických podkladov, pre ...
 • Variabilita rozložení tlakových sil v oblasti chodidla se spojením EMG 

  Semeráková, Nikola
  Bakalářská práce je zaměřena na variabilitu rozložení tlakových sil v oblasti chodidla se spojením elektromyografie. Součástí práce je fyziologie svalové soustavy dolních končetin, kde jsou také rozebrány konkrétní svaly, ...
 • Variabilita rozložení tlakových sil v oblasti chodidla se spojením EMG 

  Semeráková, Nikola
  Bakalářská práce je zaměřena na variabilitu rozložení tlakových sil v oblasti chodidla se spojením elektromyografie. Součástí práce je fyziologie svalové soustavy dolních končetin, kde jsou také rozebrány konkrétní svaly, ...
 • Vliv vertikalizačního zařízení při měření posturální stability 

  Klimešová, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku posturální stability. Cílem je seznámit se s vertikalizačním zařízením Balance Trainer a tlakovou podložkou WII Balance Board. V teoretické části práce jsou popsány posturální ...