Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh segmentace podniku 

    Jansa, Jakub
    Bakalářská práce se zaměřuje na návrh segmentace trhu podniku Axima s. r. o. K zhodnocení využívá vybraných marketingových metod. Na základě zjištěných skutečností poskytuje návrh na úpravy a změny v segmentaci podniku.