Now showing items 1-1 of 1

  • Znalecká činnost při vyvlastňovacím řízení 

    Kožušníková, Lucie
    Cílem diplomové práce je vymezení postavení znalce při vyvlastňovacím řízení a vytvoření znaleckého posudku pro tyto účely. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy související s vyvlastněním a vyvlastňovacím řízením. V ...