Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingový mix podniku 

    Koblerová, Eliška
    Tématem závěrečné práce je „Marketingový mix podniku“. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola obsahuje teorii. Ve druhé kapitole je zpracovávána současná situace podniku pomocí marketingových analýz. ...
  • Podnikatelský plán 

    Koblerová, Eliška
    Tématem závěrečné práce je „Podnikatelský plán“. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola obsahuje teoretická východiska. Ve druhé kapitole je vypracována podrobná analýza. Třetí a zároveň také poslední ...