Now showing items 1-2 of 2

  • IR teploměr 

    Kobza, David
    Diplomová práce se zabývá problematikou měření teploty pomocí bezkontaktního teploměru. Práce pojednává o fyzikálních poznatcích, metodách a detektorech pro bezkontaktní měření měření teploty. Vybrán je pak vhodný detektor, ...
  • Univerzální časovací zařízení 

    Kobza, David
    Seznámení se základními vlastnostmi a požadavky na časovací zařízení. Funkce zařízení. Návrh základní řídící jednotky s popisem základních obvodu, součástek a schémat. Linkové a bezdrátové propojení řídící a indikační ...