Now showing items 1-2 of 2

  • Problematika bezdrátových sítí 

    Lacika, Tomáš
    Bakalářská práce se zaměřuje na popsání standardů a technologií, které se používají na vytváření bezdrátových počítačových sítí. Specifikuje, jaké parametry by měla bezpečná bezdrátová síť obsahovat a popisuje, jak pracují ...
  • Využití včelích produktů v kosmetice 

    Kobza, Martin
    Tato bakalářská práce se věnuje problematice využití včelích produktů zejména v emulzní kosmetice. Cílem této práce bylo vypracování literární rešerše zaměřené na jednotlivé včelí produkty, jejich vlastnosti a možnosti ...