Now showing items 1-2 of 2

  • Získání a opětovné využití celulózy z odpadní vody 

    Kobzová, Kamila
    Úkolem této diplomové práce je poukázat na vlastnosti celulózových vláken získaných z odpadní vody a na důležitost recyklace surovin. Hlavním cílem je pak více přiblížit možnosti využití vláken celulózy jako cenného produktu ...
  • Získávání celulózy z odpadní vody 

    Kobzová, Kamila
    Úkolem této bakalářské práce je poukázat na množství celulózy v odpadních vodách a na její původ, který je hlavně v toaletním papíru z domácností. Hlavním cílem je pak přiblížit možnosti, jak celulózový kal získávají zpět ...