Now showing items 1-3 of 3

 • Katalog armatur pro tlakové stokové sítě 

  Hlavínek, Jakub
  Práce popisuje současný stav navrhování TSS, základní charakteristiky TSS a základy navrhování v České republice a v zahraničí v souladu s českými a evropskými normativními předpisy. Další část rešerše obsahuje popis armatur ...
 • Vyhodnocení provozu tlakové kanalizace obce Hrádek u Sušice 

  Macsek, Tomáš
  Práca sa zaoberá vyhodnotením prevádzky tlakovej kanalizácie v obci Hrádek u Sušice. Vyhodnotenie je zamerané na chovanie tlakového systému, jeho prevádzkové parametre a na popis a príčiny porúch, ktoré sa na stokovej sieti ...
 • Zákal vody ve vodovodních sítích 

  Janča, Štěpán
  Cílem této práce je shrnutí dostupných poznatků v oblasti analýzy výskytu zákalu ve vodovodní síti a následný návrh metody měření potenciálu vzniku zákalu na případové studii. V první části práce je zpracována formou rešerše ...