Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

    Kocián, Oldřich
    Bakalářská práce hodnotí dosavadní vývoj finanční situace společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. a navrhuje možná zlepšení. Zhodnocení probíhá na základě veřejně dostupných informací, zejména účetních výkazů. Práce je rozdělena ...
  • Návrh bioplynové stanice 

    Kocián, Oldřich
    Diplomová práce je zaměřena na možnost využití biologicky rozložitelných odpadů v bioplynové stanici. V úvodní části je popsán princip tvorby bioplynu a rovněž jsou popsány vybrané konkrétní bioplynové stanice, na kterých ...