Now showing items 1-2 of 2

  • Extrakce obličejových únavových charakteristik řidiče 

    Kocich, Petr
    V této práci je rozebrána metoda detekce kůže hlavy řidiče a následná segmentace této oblasti v obraze. Je využito znalosti barvy kůže a detekce pohybu. Dále je otestován algoritmus pro detekci očí v obraze.
  • Zpracování obrazových dat s velkým dynamickým rozsahem 

    Kocich, Petr
    V první části je vysvětlen pojem HDR, zpracování obrazu a několik základních pojmů z fototechniky. Dále jsou popsány požadavky pro správné zachycení scény s vysokým dynamickým rozsahem pomocí série několika snímku stejné ...