Now showing items 1-2 of 2

  • Ekologické vytápění rodinného domu 

    Kocman, Luděk
    Bakalářská práce se zabývá problematikou ekologického vytápění rodinného domu. Teoretická část obsahuje úvod do problematiky a popisuje možnosti vytápění pomocí tepelných čerpadel, kotlů na biomasu a solárních systémů. ...
  • Technologie paprskového řezání 

    Kocman, Luděk
    Diplomová práce se zabývá technologiemi paprskového řezání. Jsou v ní shrnuty dosavadní poznatky o těchto metodách řezání, jejich možnostech a využití. V praktické části je řešen úkol, zda je pro firmu technologicky a ...