Now showing items 1-19 of 19

 • Demonstrace skákajících automatů 

  Růžička, Ladislav
  Tato práce se zabývá demonstrací nově zkoumaného výpočetního modelu pro popis formálních jazyků, a to skákajícího automatu. Místo souvislého čtení vstupního řetězce, jak je tomu u konvenčních konečných automatů, tak u ...
 • Dvoudimensionální konečné automaty a jejich aplikace 

  Švač, Dominik
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zadefinovať nový typ dvojrozmerného konečného automatu, ktorý je schopný rozpoznať objekty zo vstupného obrázka. Automat je zameraný na rozpoznávanie dopravných značiek, konkrétne rýchlostné ...
 • Gamifikace pro podporu pořádání festivalu 

  Došlík, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením modulu do existujícího informačního systému festivalu Animefest, používajícího modulární redakční systém Drupal. Cílem tohoto modulu je za pomocí gamifikačních technik vytvořit ...
 • Multidimensionální automaty a jejich jazyky 

  Hladík, Zdeněk
  Tato práce obsahuje stručný přehled teorie dvoudimensionálních jazyků, která byla tématem předchozí práce autorů. Dále jsou za pomoci této teorie představeny jazyky třídimensionální a multidimensionální. Pro každý druh ...
 • Nové verze automatových a gramatických systémů 

  Lichota, Lukáš
  Táto práca sa zaoberá modifikáciou klasických gramatických systémov na báze bezkontextových gramatík a zavádza nové, modifikované lineárne gramatické systémy na báze gramatík lineárnych. Rovnako sa zaoberá podobnou ...
 • Nové verze skákajících automatů 

  Ošmera, Lubomír
  Cílem této bakalářské práce je návrh a výzkum nových verzí skákajících automatů, konkrétně se jedná o verze obecných skákajících automatů s jasně specifikovanými kritérii směru a velikosti skoku. Práce zkoumá jejich sílu ...
 • Nové verze zásobníkových automatů 

  Genčúrová, Ľubica
  Táto diplomová práca sa zaoberá verziami viac-zásobníkových automatov založených na hlbokých zásobníkoch. Zavádza novú modifikáciu Vstupom riadený hlboký viac-zásobníkový automat, ktorý pozostáva z dvoch a viac hlbokých ...
 • Podpora dynamického DOM v zobrazovacím stroji HTML 

  Kocman, Radim
  Cílem této práce je vytvořit rozšíření pro renderovací stroj CSSBox, které zpřístupní objektový model dokumentu v rámci klientského JavaScriptu. Začátek práce se zabývá popisem modulů renderovacího stroje CSSBox, dále ...
 • Regulated Grammar Systems 

  Tomko, Martin
  Práce poskytuje přehled základů teorie formálních jazyků, regulovaných gramatik a analýzy LL(1) jazyků. Je zde navržen a analyzován algoritmus pro analýzu programovaných gramatik, inspirován LL(1) analyzátorem. Třída jazyků ...
 • Regulovaný syntaxí řízený překlad 

  Dvořák, Tomáš
  Tato práce se zabývá formálním pohledem na regulovaný syntaxí řízený překlad. První část obsahuje formální základy teorie jazyků, jejich klasifikaci a analýzu. Jsou uvedeny příklady gramatik generující jazyky, které nejsou ...
 • Skákající jazykové modely 

  Ošmera, Lubomír
  Cílem této diplomové práce je návrh a výzkum nových verzí skákajících automatů a gramatik.  Nové verze jsou zaměřeny primárně na aplikace v bioinformatice - DNA computingu. Práce zkoumá jejich vyjadřovací sílu a další ...
 • Strojové učení pro odvozování modelů formálních jazyků 

  Bardonek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá odvozováním modelů formálních jazyků. Jedná se o vědní disciplínu na poli výzkumu umělé inteligence. Cílem je vytvořit aplikaci umožňující automatické vytvoření modelu, v podobě konečného ...
 • Syntaktická analýza založená na automatech s hlubokými zásobníky 

  Rusek, David
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu a implementace syntaktické analýzy založené na kontextových jazycích,  obsahujících konstrukce, které není možné analyzovat pomocí standardních syntaktických analyzátorů založených ...
 • Syntaktická analýza založená na gramatických a automatových systémech 

  Šoustar, Jakub
  Tato práce se zabývá syntaktickou analýzou s využitím systémů paralelně komunikujících zásobníkových automatů. Zejména se zaměřuje na dopady nedeterminismu v jednotlivých komponentách na celý systém. Také je představen ...
 • Syntaktická analýza založená na stavových gramatikách 

  Novotný, Miroslav
  Tato práce se zabývá syntaktickou analýzou založenou na stavových gramatikách. Cílem je vytvořit program schopný načíst gramatiku ze vstupního souboru. Na základě této gramatiky vytvořit LL tabulku a následně i provést ...
 • Syntaktická analýza založená na systémech hlubokých zásobníkových automatů 

  Šoustar, Jakub
  Tato práce se zabývá hlubokými zásobníkovými automaty a zavádí jejich modifikaci nazvanou řízený hluboký zásobníkový automat. Dále jsou v této práci představeny distribuované systémy hlubokých zásobníkových automatů a ...
 • Systémy převodníků 

  Hnat, Peter
  Táto práce se zabývá převodníkovými systémy. Popisuje vlastnosti různých druhů překladových modelů. Na konkrétních příkladech porovnává vyjadřovací sílu těchto formálních modelů. Práce se nejvíc zaměřuje na konečné a ...
 • Webová aplikace pro správu elektronické knihovny 

  Kocman, Radim
  Cílem této práce je vytvoření webové aplikace pro správu elektronické knihovny, která vytváří webové rozhraní nad programem Calibre. Při tvorbě bylo dbáno na to, aby byl výsledek dále jednoduše rozšiřitelný a přístupný ...
 • Zásobníkové systémy a syntaktická analýza založená na nich 

  Křesťan, Zdeněk
  Tato práce je zaměřena na využití hlubokého zásobníkového automatu v syntaktické analýze, který svou sílou přesahuje sílu bezkontextových gramatik. Zavádí modifikaci algoritmu prediktivní syntaktické analýzy řízené LL ...