Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh systému predikování obchodních kontraktací 

    Kocour, Dan
    Práce se zabývá obchodním prognózováním. Jejím hlavním přínosem je vlastní návrh systému projektového řízení obchodních kontraktací (business forecasting) pro konkrétní společnost v segmentu malých a středních firem ...
  • Optimalizace procesu řízení projektů 

    Kocour, Dan
    Tato bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci procesu řízení projektů v podniku, který poskytl veškeré podklady pro její zpracování. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou část, která se zabývá teoretickými ...