Now showing items 1-8 of 8

 • Bytový dům s kavárnou 

  Kocourek, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je bytový dům s kavárnou. Bytový dům má 9 bytových jednotek se vstupem v 1.NP. Kavárna je dvoupodlažní,s možností pořádání firemních večírků. Zastavěná plocha objektu je přibližně 420m2. Objekt ...
 • CO S TÍM? Rekonverze průmyslového areálu, Brno - Obřany 

  Kocourek, Tomáš
  Název napovídá řešení stále aktuálnějšího problému odkazu průmyslových areálů. Úkolem práce bylo zvážit možnosti nového využítí objektů v areálu bývalé přádelny v Brně, Obřanech. To s návazností na nejdůležitější objekt - ...
 • Ekonomické zhodnocení investičního záměru 

  Kocourek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá hodnocením investičního záměru společnosti KOVOLIT a.s., která uvažuje o obměně stávající manipulační techniky ve svém provozu. Výhodnost této investice je posuzována za pomoci vybraných nástrojů ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kocourek, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na posouzení finanční situace firmy, za pomocí použití ukazatelů finanční analýzy. Tyto ukazatele, indexy a modely jsou poté použity na analýzu společnosti M.H.Mont s.r.o., k odhalení jejích ...
 • Návrh vytápění a větrání samostatně stojícího rodinného domu 

  Kocourek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá volbou ideálního způsobu vytápění a větrání pro konkrétní rodinný dům. V první části práce je uveden přehled dostupných technologií. Následující část se zabývá popisem vlastností rodinného domu, ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů firmy pomocí statistických metod 

  Drápal, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace podniku JOK, a. s.. Ta se zjišťuje za pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy, které jsou vypočítány z firemních listin a to z rozvahy v plném rozsahu a z ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Kocourek, Tomáš
  Základním konceptem revitalizace předpolí zahrady v Kroměříži jsou osy inspirované současnou zahradou. Ty určují pozice, orientace a tvar jednotlivých domů a objektů v návrhu.
 • Rodinný dům ve svahu 

  Kocourek, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce je rodinný dům v standardním provedení. Dům je umístěn ve svažitém terénu. Tvar domu tvoří kvádr se sedlovou střechou. Hlavní vstup do domu se nachází v jeho horní části. Zastavěnou plochu tvoří ...