Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a realizace měření elektrických vlastností biologických tkání 

    Kocová, Lucie
    Tato diplomová práce je zaměřena na elektrické vlastnosti biologických tkání, především masa. Elektrické vlastnosti závisí na fyzikálních a chemických parametrech, které určují koncentraci a pohyblivost iontů v rámci ...
  • Vizualizace činnosti srdce z auskultace 

    Kocová, Lucie
    Tato práce se zabývá auskultací srdce a navržením blokového schématu přístroje pro snímání srdečních ozev. Pomocí fonendoskopu bylo nasnímáno několik signálů, které se přehrávají v programu LabVIEW a je zde provedena ...