Now showing items 1-19 of 19

 • Analýza 3D CT obrazových dat se zaměřením na stanovení hustoty kostních elementů 

  Kodym, Oldřich
  Cílem práce je seznámit se s metodami stanovování kostní minerální denzity z vhodných typů tkání v diagnostických CT datech a popřípadě je modifikovat nebo rozšířit za účelem spolehlivější diagnostiky kvality kosti. V práci ...
 • Analýza polygonálních modelů pomocí neuronových sítí 

  Dronzeková, Michaela
  Práca sa zaoberá odhadom rotácie na 3D modeloch čeľuste. Popisuje metódy na priame spracovanie 3D modelov aj spracovanie modelu pomocou rasterizácie a porovnáva tieto metódy. Na vyhodnotenie sietí bola zavedená metrika, ...
 • Analýza rozložení stran textových dokumentů pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Endrych, David
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit nástroj pro analýzu rozložení stran textových dokumentů. Problém je řešen pomocí konvolučních neuronových sítí. Architekturou zvolenou v téhle bakalářské práci je architektura U-Net. ...
 • Detekce graffiti tagů v obraze 

  Fischer, Martin
  Cílem této práce je porovnat různé přístupy počítačového vidění se záměrem automatické detekce graffiti tagů v obraze. Za tímto účelem byly v řešení použity modely založené na neuronových sítích. V práci byly otestovány ...
 • Detekce objektů v laserových skenech pomocí konvolučních neuronových sítí 

  Zelenák, Michal
  Táto práca je zameraná na segmentáciu vozovky v laserových skenoch, pomocou konvolučnej neurónovej siete. Pre riešenie uvedeného problému, ktorý nájde uplatnenia v oblastiach údržby vozovky, boli použité konvolučné neurónové ...
 • Detekce významných bodů v medicínských obrazech pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Škandera, Juraj
  Táto práca sa zaoberá detekciou anatomických bodov z cefalometrických RTG snímkov pomocou konvolučných neurónových sietí. Program pracuje nad verejne dostupným datasetom, ktorý obsahuje bočné RTG snímky lebky. V rámci práce ...
 • Hluboké neuronové sítě pro analýzu medicínských obrazových dat 

  Dronzeková, Michaela
  Cieľom tejto práce je využitie konvolučných neurónových sietí na klasifikáciu röntgenových snímok ľudského tela. Na tento účel boli vytvorené štyri neurónové siete, ktoré sa testujú na troch klasifikačných úlohách: ...
 • Hluboké neuronové sítě pro analýzu medicínských obrazových dat 

  Bíl, Tomáš
  Cílem této práce je vyvinout konvoluční neuronovou síť, která bude správně klasifikovat vhodnost rentgenových snímků pro účely kefalometrické analýzy. V rámci tohoto zadání byly vytvořeny 4 sítě, které byly natrénovány na ...
 • Hluboké neuronové sítě pro analýzu medicínských obrazových dat 

  Szöllösi, Albert
  Táto práca ponúka možné riešenie automatickej lokalizácie landmarkov v 3D dentálnych skenoch. Tieto skeny slúžia k uľahčeniu modelovania zubných koruniek pomocou špecializovaného softvéru. Predtým však musia byť anotované, ...
 • Hluboké neuronové sítě pro analýzu medicínských obrazových dat 

  Szöllösi, Albert
  Táto práca ponúka možné riešenie automatickej lokalizácie anatomických landmarkov v 3D dentálnych skenoch. Tieto skeny slúžia k uľahčeniu modelovania zubných koruniek a ortodontických aparátov pomocou špecializovaného ...
 • Interaktivní segmentace 3D CT dat s využitím hlubokého učení 

  Trávníčková, Kateřina
  Tato práce se zaměřuje na možnosti využití neuronových sítí pro segmentaci CT dat s omezenými možnostmi použití anotovaných dat. Hlavním prostředkem pro zlepšení kvality segmentace kostí pomocí modelu trénovaného na malé ...
 • Material Artefact Generation 

  Rončka, Martin
  Ne vždy je jednoduché získání dostatečně velké a kvalitní datové sady s obrázky zřetelných artefaktů, ať už kvůli nedostatku ze strany zdroje dat nebo složitosti tvorby anotací. To platí například pro radiologii, nebo také ...
 • Mobilní aplikace pro rozpoznání leukokorie ze snímku lidského obličeje 

  Hřebíček, Pavel
  Cílem této práce je návrh a implementace multiplatformní multijazyčné mobilní aplikace pro rozpoznání leukokorie ze snímku lidského obličeje pro platformy iOS a Android. Leukokorie je bělavý svit zornice, který se při ...
 • Nejistota modelů hlubokého učení při analýze lékařských obrazových dat 

  Drevický, Dušan
  Táto práca sa zaoberá určením neistoty v predikciách modelov hlbokého učenia. Aj keď sa týmto modelom darí dosahovať vynikajúce výsledky v mnohých oblastiach počítačového videnia, ich výstupy sú väčšinou deterministické a ...
 • Rozpoznání druhu vozidla v obraze 

  Čabala, Roman
  Cieľom tejto bakalárskej práce je rozpoznať typ vozidla z obrazu pomocou neurónových sietí. Vozidlá sú rozdelené na šesť typov a to konkrétne - osobné auto, malá dodávka, dodávka, nákladné auto, kamión a autobus. Dátová ...
 • Segmentace hipokampu v MRI datech 

  Kodym, Oldřich
  Práce se zabývá využitím grafových metod pro segmentaci málo kontrastních obrazových dat, konkrétně pro segmentaci hipokampu ze snímků magnetické rezonance. Nejprve je uvedena základní problematika a terminologie teorie ...
 • Segmentace polygonálního modelu 

  Švancár, Matúš
  Táto bakalárska práca rozoberá a približuje problematiku segmentácie polygonálnych modelov. Prezentuje návrh interaktívnej metódy inšpirovanej metódou popísanou v článku Interactive Mesh Segmentation Based on Feature ...
 • Subvoxel Cortical Bone Thickness Measurement 

  Kodym, Oldřich (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The project is aimed at analysing the thickness of vertebral cortical shell in medical CT data. As the cortical bone thickness is usually smaller than the spatial resolution of the scanner, it is impossible to base the ...
 • Uživatelské rozhraní informačního systému FIT 

  Vyroubal, Marek
  Cílem této bakalářské práce je provést návrh a tvorbu uživatelského rozhraní (UI) informačního systému Fakulty informačních technologií VUT v Brně založený na analýze a uživatelském testování současného UI. Teoretická část ...