Now showing items 1-2 of 2

  • Porovnání práce geodeta v Norsku a v České republice 

    Kofira, Matej
    Cieľom diplomovej práce je porovnanie práce geodeta v Nórsku a Českej republike. Obsahom práce je komplexné porovnanie situácie a získanie čo najobjektívnejšieho pohľadu na danú problematiku. Výsledný záver práce vyvodzujem ...
  • Vyhodnocení leteckých snímků 

    Kofira, Matej
    Cieľom tejto bakalárskej práce je vyhodnotenie leteckých snímok za účelom tvorby polohopisného plánu v lokalite Brno – Líšeň. Vyhodnocovanie bolo uskutočnené v programe PhotoMod 4.3. Prvou fázou bola inicializácia projektu ...