Now showing items 1-2 of 2

  • Testování elektromagnetické kompatibility spotřebičů 

    Kohůt, Miroslav
    Tématem této bakalářská práce, je testování elektromagnetické kompatibility spotřebičů, práce se zabývá problematikou elektromagnetické kompatibility a to hlavně testováním rušení vycházejícího ze zdroje rušení (spotřebiče) ...
  • Testování lokátoru poruch na nesymetrickém vedení 

    Kohůt, Miroslav
    Diplomová práce se zabývá testováním lokátoru poruch na modelu nesymetrického vedení. Úvodní část práce popisuje funkce vybraného lokátoru, použitý algoritmus výpočtu místa poruchy, možnosti nastavení lokátoru a připojení ...