Now showing items 1-2 of 2

  • Fúze dceřiných obchodních společností 

    Kohoutek, Tomáš
    Předmětem diplomové práce „Fúze dceřiných obchodních společností“ je návrh způsobu fúzí dceřiných společností v zemědělské divizi reálně existujícího podnikatelského subjektu – společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. První část ...
  • Robotický kit Bioloid Robotis Premium 

    Kohoutek, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá popisem robotické stavebnice Bioloid Robotis Premium kit, a to jak jejím HW, tak s možností využitelného SW a následnou konstrukcí robota typu Human0oid. Cílem práce je seznámit se s dostupnou ...