Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr - zřízení lesní školky 

    Kohoutková, Martina
    Diplomová práce se zabývá vytvořením realistického a aplikovatelného podnikatelského záměru pro nově vznikající podnik lesní školku. Práce se dělí na čtyři hlavní části. První část popisuje cíl práce a metodiku zpracování. ...