Now showing items 1-2 of 2

  • Technologie plovoucích ostrovů pro čištění odpadních vod 

    Kohut, Rafael
    Důležitost správného zacházení s vodou dokonale popisuje Evropská vodní charta. Avšak s narůstajícím počtem lidí na Zemi a vodou jako nejdůležitější surovinou všech průmyslových a zemědělských odvětví je ohrožena její ...
  • Závlaha vyčištěnými odpadními vodami 

    Kohut, Rafael
    Práce se zabývá problematikou modelování závlahy vyčištěnou odpadní vodou pomocí softwaru HYDRUS 2D. Úvodní část práce je teoretickou rešerší odborných informací a poznatků, které mají za cíl seznámit s problematikou využití ...