Now showing items 1-2 of 2

  • Diagnostika vibrací strojů při kusových zkouškách 

    Kohutek, Tomáš
    Tato diplomová práce pojednává o diagnostice vibrací strojů při kusových zkouškách v průmyslovém podniku Siemens Electric Machines s.r.o. v Drásově. V práci je vypracován návrh systému diagnostiky, který obsahuje vybrané ...
  • Zvuková diagnostika 

    Kohutek, Tomáš
    Bakalářská práce se zaobírá tématem hlukové diagnostiky. Vysvětluje základní akustické pojmy a veličiny. Dále se soustřeďuje na metodiku posuzování hlučnosti strojů a na vlastnosti v úvahu připadajících měřicích přístrojů. ...