Now showing items 1-2 of 2

  • Drtič slámy 

    Kojš, Denis
    Účelom tejto bakalárskej práce je návrh a konštrukcie drviča slamy s elektrickým pohonom drviaceho ústrojenstva a pneumatickým pohonom dávkovača slamy. Práca je zameraná na prehľad drvičov na trhu a konštrukčné riešenie ...
  • Konstrukce zkušební stanice pro diagnostiku poškození a úniků médií z pneumatických systémů 

    Kojš, Denis
    Diplomová práca sa zaoberá konštrukčným návrhom, realizáciou a overením funkčnosti skúšobnej stanice určenej pre meranie akustických emisií na pneumatických valcoch za účelom diagnostiky porúch. Prvá časť diplomovej práce ...