Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukce bezpečnostního spínače pro tvářecí stroje 

    Kokavec, Miroslav
    Bakalářská práce se zabývá návrhem mechanické části bezpečnostního spínače pro tvářecí stroje. Zaměřuje se na průzkum dostupných bezpečnostních spínačů vhodných pro tvářecí stroje. Popisuje konstrukci a funkci vybraného ...
  • Návrh stroje pro odstředivé lití 

    Kokavec, Miroslav
    Diplomová práce se zabývá návrhem stroje pro odstředivé lití. V práci je obsaženo rozdělení a popsání metody odstředivého odlévání s přehledem dostupných strojů. Je proveden návrh parametrů odstředivého licího stroje. Práce ...