Now showing items 1-3 of 3

 • Dopady BEPS na zdaňování úroků z titulu zápůjček právnických osob 

  Kokoliová, Eva
  Diplomová práce se zabývá dopady BEPS na zdaňování úroků z titulu zápůjček právnických osob. Cílem práce je popsat a zhodnotit současný právní stav, změny vnesené do oblasti daňové uznatelnosti úroků prostřednictvím akčních ...
 • Optimalizace daňové zátěže fyzické osoby 

  Kokoliová, Eva
  Bakalářská práce se zabývá zdaňováním příjmů fyzických osob a daňovou optimalizací těchto příjmů. Práce dále zahrnuje problematiku sociálního a veřejného zdravotního pojištění u osob podnikajících na základě živnostenského ...
 • Vykazování vybraných skupin aktiv podle IFRS, US GAAP a české účetní legislativy 

  Prosserová, Kateřina
  Diplomová práce se zaměřuje na vykazování vybraných skupin aktiv podle IFRS a české účetní legislativy. Cílem práce je charakteristika aktiva, jeho odpisování, ocenění, pořízení z pohledu uvedených systémů tak, jak je ...