Now showing items 1-2 of 2

  • Komplexní webový herní systém 

    Koláček, Vojtěch
    Tato práce se zabývá analýzou technologií pro moderní webová uživatelská rozhraní a návrhem a implementací komplexního webového systému s důrazem na ergonomické a robustní grafické uživatelské rozhraní. U technologií pro ...
  • Paralelizace procesu překladu a sestavování programových modulů 

    Koláček, Vojtěch
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou paralelizace procesu překladu a sestavování programových modulů. Jsou zde probrány nástroje pro automatizaci překladu a sestavování programových modulů se zaměřením na možnosti ...