Now showing items 1-4 of 4

 • Fluktuace a retence zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Koláčková, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku fluktuace a retence zaměstnanců ve vybrané společnosti. Teoretická část vymezuje pojmy, které jsou s touto problematikou spjaté. Soustředí se na příčiny a důsledky fluktuace, na ...
 • Podnikatelský plán na založení tetovacího studia 

  Koláčková, Jana
  Bakalářská práce je zaměřena na vypracování podnikatelského plánu pro založení tetovacího studia. Je rozdělena do tří částí, které jsou vzájemně provázané. Teoretická část vymezuje základní pojmy vybraného tématu. Analytická ...
 • Rodinný dům z panelů TM 

  Koláčková, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby rodinného domu s dvěma bytovými jednotkami, který se nachází v katastrálním území obce Kobylice. Jedná se o dvoupodlažní, podsklepený rodinný dům pro dvě čtyřčlenné rodiny. ...
 • Vinařství 

  Koláčková, Jana
  Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby výrobního objektu vinařství. Vinařství je podsklepená, jednopodlažní budova obdélníkového tvaru. Výrobní objekt je dispozičně složen ze tří částí. První část – výroba, kde se ...