Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza pohonu modelu domovního výtahu s EC motorem 

  Javořík, Zdeněk
  Práce pojednává o možnostech vyhodnocování polohy a o řízení pohonu pomocí pracovního prostředí SMI. Dále se zaměřuje na vytvoření programu pomocí navrhnutého algoritmu řízení. Práce je realizována na modelu výtahu s ...
 • Asynchronní motor se stíněným pólem 

  Žuška, Martin
  Jednofázový asynchronní motor se stíněným pólem je konstrukčně jednoduchý a levný motorek. Používá se jako pohon ventilátorů, malých domácích spotřebičů a nebo jako gramofonový motorek. Motorek se točí pouze jedním směrem. ...
 • Bifurkační analýza elektrického pohonu 

  Mach, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá jevem bifurkace ve stejnosměrném pohonu. Obsahuje teoretickou část, výsledky simulací a měření na reálném pohonu v laboratoři. Simulace byly provedeny v programu MATLAB a jejich výsledkem ...
 • Elektrický mikropohon s piezomotorem 

  Peřina, Martin
  Tato bakalářská práce pojednává o sledovaných typech piezomotorů včetně jejich možností řízení a navazuje na samostatný semestrální projekt. Zabývá se především technologiemi zvanými Piezo LEGS a Piezo WAVE. Pozornost je ...
 • Elektrický pohon modelu výtahu s EC motorem 

  Kutrucz, Tomáš
  Tato diplomová práce popisuje model domovního výtahu poháněný EC motorem (elektronicky komutovaným motorem). Diplomová práce úvodem obsahuje popis vývoje výtahů, EC motorů, konstrukce modelu a mechanických, elektrických a ...
 • Elektrický pohon s omezením přechodných dějů 

  Keller, Karel
  Diplomová práce je zaměřena na realizaci tří funkčních vzorků pro omezení přechodných jevů v elektrických pohonech kovově krytého, vzduchem izolovaného rozváděče ZS1 společnosti ABB. Na základě výsledků je v závěru vybrán ...
 • Elektrický pohon zkušebního pracoviště 

  Jon, Václav
  Diplomová práce se věnuje problematice elektrických pohonů, jak po teoretické stránce, tak po jejich praktické stránce. Tato práce vznikla díky podpoře fy VUES Brno s.r.o., ve které autor této práce mohl vykonat odbornou ...
 • Experimentální měření na modelu domovního výtahu 

  Kalina, Martin
  Tato práce popisuje model domovního výtahu s EC motorem (elektronicky komutovaným motorem) a program který je potřebný k ovládání modelu a k nastavení ochranných prvků pro bezpečný provoz. Práce se zabývá experimentálním ...
 • Mikročerpadlo pro účely medikamentózní terapie 

  Ondrák, Tomáš
  Práce vznikla na základě požadavku vytvoření mikročerpadla pro umělé srdce s použitím vhodného typu elektrického pohonu. Jedná se o interdisciplinární spolupráci FSI Brno, Ústavu Fluidního inženýrství Viktora Kaplana, FEKT ...
 • Mikropohon s lineárním piezomotorem 

  Grmela, Petr
  Cílem této bakalářské práce je popis funkce a struktury piezoelektrického motoru „piezowawes“, vytvoření jeho laboratorní sestavy a následné změření jeho základních statických charakteristik (rychlost posuvu a tažné síly). ...
 • PiezoLegs motor v lékařské aplikaci 

  Plass, Petr
  Bakalářská práce se zabývá objasněním základních pojmů týkajících se piezoelektrických motorů včetně principu piezoelektrického jevu. Analyzuje rychlosti pohybu PiezoWave motoru při zatěžování a hodnotí průběhy napájecího ...
 • Programování dvouosého pohonu s EC motory typu Maxon 

  Toman, Jiří
  Tato práce popisuje řízení dvouosého servopohonu s EC motory typu MAXON, pomocí řídící jednotky EPOS. Kromě vlastního řízení EC motorů, obsahuje různé druhy postupů pro návrh parametrů spojitých i diskrétních regulátorů, ...