Now showing items 1-20 of 46

 • Aktivní učení pro rozpoznávání textu 

  Kohút, Jan
  Cílem této práce je navrhnout metody aktivního učení a provést experimenty nad datovou sadou historických dokumentů. Pro experimenty využívám rozsáhlý a rozmanitý dataset IMPACT o více než jednom milionu řádků. Pomocí ...
 • Algoritmus obsluhy virtuální čekárny 

  Mrázek, Patrik
  Tato práce se věnuje problematice virtuálních čekáren, informuje o aktuálně dostupných produktech a programovacích prostředcích, hodnotí je a nabízí řešení nedostatků zjištěných v současném stavu. Výstupem je pak algoritmus ...
 • Aplikace počítače v rybářské lodi 

  Březina, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vestavěných systémů pro lov ryb z rybářské lodi, analyzuje již existující řešení a předkládá návrh a implementaci vlastního komplexního řešení. Vlastní řešení se skládá ze vzájemně ...
 • Aplikace pro měření stability stromů 

  Šoltés, Jakub
  Práce se zabývá problematikou stability stromů při zatížení větrem. Definuje, co je to stabilita, jak se měří a proč je potřebné ji znát. Popisuje vývojový proces tvorby aplikace, která zkoumá stabilitu stromů. Analyzuje ...
 • Aplikace Vedení Sportovního Oddílu 

  Holcman, Jaroslav
  Tato práce popisuje postup vytvoření mobilní aplikace určené pro podporu každodenního fungování sportovního oddílu. Hlavním cílem aplikace je umožnění digitalizace a sjednocení co největšího množství běžných organizačních ...
 • Automatické počítaní lidí z panoramatické fotografie 

  Blucha, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá automatickým počítáním lidí z panoramatické fotografie. Toto je velmi užitečné pro počítání velkého počtu lidí, například na stadionech nebo na koncertech. Skládá se ze dvou částí. První ...
 • Automatický odhad nadmořské výšky z obrazu 

  Vašíček, Jan
  Tato práce se zabývá automatickým odhadem nadmořské výšky kamery z obrazu. Úlohu jsem řešil pomocí konvolučních neuronových sítí, u nichž využívám schopnost učit se nové příznaky na základě trénovacích dat. Trénovací sada ...
 • Databázové úložiště virtuální čekárny 

  Sadloň, Matej
  Tato práce je součástí projektu zvaného virtuální čekáren. Jedná se o multiplatformní aplikaci která umožňuje uživatelům zajednat termín u některého z poskytovatelů bez potřeby osobního čekání v čekárně. Práce popisuje ...
 • Detekce skupin a duplicit fotografií 

  Václavík, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit aplikaci umožňující import fotografií a vyhledání duplicit. Aplikace usnadňuje uživateli import tím, že zobrazuje již importované fotografie a umožňuje skrytí aktuálně nepotřebných ...
 • Fotosoutěž na Facebook 

  Pololáník, Petr
  Tato práce se zabývá teorií vytváření moderních webových aplikací, jejichž logika je převážně v klientském prohlížeči. Jsou rozebrány různé technologie, které se dnes běžně využívají. Práce se převážně zabývá tvorbou ...
 • Generování obrazu pomocí konvolučních neuronových sítí 

  Kohút, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá navržením a analýzou konvolučních neuronových sítí generujících obrázky znaků na základě jejich parametrů. Parametry znaků jsou typ znaku, font, barva znaku, barva pozadí, translace a rotace. ...
 • Hluboké neuronové sítě pro posilované učení v realtimové strategii 

  Barilla, Marco
  Strojové učenie je jedna z najrýchlejšie napredujúcich odvetví dnešnej vedy. Je to podoblasť umelej inteligencie ktorá sa zaoberá problémom, ako pomocou počítačov riešiť komplexné moderné problémy. Vo vývoji tohto odvetvia ...
 • Hluboké neuronové sítě v rozpoznávání obrazu 

  Munzar, Milan
  Neuronové sítě jsou dnes jeden z nejúspěšnějších modelů pro strojové učení. Můžeme je nalézt v autonomínch robotických systémech, v rozpoznávání objektů i řeči, predikci a mnoha jiných odvětvích umělé inteligence. Tato ...
 • Hraní her pomocí neuronových sítí 

  Buchal, Petr
  Cílem této práce je naučit neuronovou síť pohybu v prostředích s klasickou kontrolou řízení, hraní tahové hry 2048 a několika Atari her. Jedná se o oblast zpětnovazebního učení. Jako zpětnovazební algoritmus využívající ...
 • Klient virtuální čekárky pro čekárnu provozovatele služeb 

  Křek, Radim
  Na různých místech se často musí čekat a tvoří se dlouhé fronty a nikdo neví kdo je právě na řadě. Proto se čím dál častěji vytváří systémy založené na virtuálních frontách, pro ulehčení těchto situací. Tato práce se zabývá ...
 • Klient virtuální čekárny pro iOS 

  Bukovský, Luděk
  Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat uživatelsky přívětivou mobilní aplikaci pro správu termínu a přihlašování na ně pomocí rezervačního systému. Výsledkem je aplikace pro platformu iOS s příjemným designem. ...
 • Klient virtuální čekárny pro poskytovatele služeb 

  Holcman, Jaroslav
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat klientskou aplikaci s grafickým uživatelským rozhraním pro poskytovatele služeb v rámci projektu Virtuální čekárna. Grafické uživatelské rozhraní umožňuje poskytovateli pracovat ...
 • Machine Learning Strategies in Electronic Trading 

  Huf, Petr
  Úspěšné obchodování na trzích je snem mnoha lidí. Zajímavým odvětvím tohoto byznysu je elektronické obchodování, kde obchodní strategie běží na počítači bez jakéhokoliv zásahu člověka. Tento způsob obchodování poskytuje ...
 • Mobilní aplikace do posilovny 

  Hynek, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit mobilní Android aplikaci umožňující sestavení tréninkového plánu a zapisování odcvičených cviků. Tato práce je cílena na začátečníky nebo pokročilé cvičence z České republiky. Výsledkem ...
 • Mobilní aplikace pro monitorování diabetu 

  Gabčo, Jakub
  V terajšej dobe sa všetky procesy automatizujú, presúvajú sa na menšie zariadenia. Mnoho diabetikov používa namiesto predpísaných diabetických záznamníkov, aplikácie na mobilných zariadeniach, ktoré pomáhajú v zlepšení a ...