Now showing items 1-20 of 59

 • Aktivní učení pro rozpoznávání textu 

  Kohút, Jan
  Cílem této práce je navrhnout metody aktivního učení a provést experimenty nad datovou sadou historických dokumentů. Pro experimenty využívám rozsáhlý a rozmanitý dataset IMPACT o více než jednom milionu řádků. Pomocí ...
 • Aktivní učení s neuronovými sítěmi 

  Bureš, Tomáš
  Práce se věnuje problematice aktivního učení a jeho spojení s neuronovými sítěmi. Nejprve obsahuje úvod do problematiky, nastínění metod prozkoumaných metod aktivního učení. Následuje praktická část s experimenty zkoumající ...
 • Algoritmus obsluhy virtuální čekárny 

  Mrázek, Patrik
  Tato práce se věnuje problematice virtuálních čekáren, informuje o aktuálně dostupných produktech a programovacích prostředcích, hodnotí je a nabízí řešení nedostatků zjištěných v současném stavu. Výstupem je pak algoritmus ...
 • Aplikace počítače v rybářské lodi 

  Březina, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vestavěných systémů pro lov ryb z rybářské lodi, analyzuje již existující řešení a předkládá návrh a implementaci vlastního komplexního řešení. Vlastní řešení se skládá ze vzájemně ...
 • Aplikace pro měření stability stromů 

  Šoltés, Jakub
  Práce se zabývá problematikou stability stromů při zatížení větrem. Definuje, co je to stabilita, jak se měří a proč je potřebné ji znát. Popisuje vývojový proces tvorby aplikace, která zkoumá stabilitu stromů. Analyzuje ...
 • Aplikace Vedení Sportovního Oddílu 

  Holcman, Jaroslav
  Tato práce popisuje postup vytvoření mobilní aplikace určené pro podporu každodenního fungování sportovního oddílu. Hlavním cílem aplikace je umožnění digitalizace a sjednocení co největšího množství běžných organizačních ...
 • Automatické kolorování videa 

  Mikeska, Tomáš
  Tato práce se zabývá plně automatickým kolorováním videa a fotografií pomocí konvolučních neuronových sítí. Shrnuje dosavadní přístupy, architektury a různé chybové funkce. V rámci práce jsou navrženy a natrénovány různé ...
 • Automatické počítaní lidí z panoramatické fotografie 

  Blucha, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá automatickým počítáním lidí z panoramatické fotografie. Toto je velmi užitečné pro počítání velkého počtu lidí, například na stadionech nebo na koncertech. Skládá se ze dvou částí. První ...
 • Automatický odhad nadmořské výšky z obrazu 

  Vašíček, Jan
  Tato práce se zabývá automatickým odhadem nadmořské výšky kamery z obrazu. Úlohu jsem řešil pomocí konvolučních neuronových sítí, u nichž využívám schopnost učit se nové příznaky na základě trénovacích dat. Trénovací sada ...
 • Databázové úložiště virtuální čekárny 

  Sadloň, Matej
  Tato práce je součástí projektu zvaného virtuální čekáren. Jedná se o multiplatformní aplikaci která umožňuje uživatelům zajednat termín u některého z poskytovatelů bez potřeby osobního čekání v čekárně. Práce popisuje ...
 • Detekce skupin a duplicit fotografií 

  Václavík, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit aplikaci umožňující import fotografií a vyhledání duplicit. Aplikace usnadňuje uživateli import tím, že zobrazuje již importované fotografie a umožňuje skrytí aktuálně nepotřebných ...
 • Fotosoutěž na Facebook 

  Pololáník, Petr
  Tato práce se zabývá teorií vytváření moderních webových aplikací, jejichž logika je převážně v klientském prohlížeči. Jsou rozebrány různé technologie, které se dnes běžně využívají. Práce se převážně zabývá tvorbou ...
 • Generování obličejů s pomocí generativních neuronových sítí 

  Konečný, Daniel
  Cílem této práce je generování barevných obrázků obličejů z náhodně určených vysokodimenzionálních vektorů pomocí generativních neuronových sítí. Dále se zabývá analýzou vstupních vektorů na základě příznaků obličejů z ...
 • Generování obličejů s pomocí podmíněných generativních neuronových sítí 

  Venkrbec, Tomáš
  Cílem této práce je implementace a porovnání modelů různých architektur podmíněných generativních neuronových sítí. Jejich účelem je podmíněné generování realisticky vypadajících lidských obličejů s vybranými rysy. Byly ...
 • Generování obrazu pomocí konvolučních neuronových sítí 

  Kohút, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá navržením a analýzou konvolučních neuronových sítí generujících obrázky znaků na základě jejich parametrů. Parametry znaků jsou typ znaku, font, barva znaku, barva pozadí, translace a rotace. ...
 • Hluboké neuronové sítě pro posilované učení v realtimové strategii 

  Barilla, Marco
  Strojové učenie je jedna z najrýchlejšie napredujúcich odvetví dnešnej vedy. Je to podoblasť umelej inteligencie ktorá sa zaoberá problémom, ako pomocou počítačov riešiť komplexné moderné problémy. Vo vývoji tohto odvetvia ...
 • Hluboké neuronové sítě v rozpoznávání obrazu 

  Munzar, Milan
  Neuronové sítě jsou dnes jeden z nejúspěšnějších modelů pro strojové učení. Můžeme je nalézt v autonomínch robotických systémech, v rozpoznávání objektů i řeči, predikci a mnoha jiných odvětvích umělé inteligence. Tato ...
 • Hraní her pomocí neuronových sítí 

  Buchal, Petr
  Cílem této práce je naučit neuronovou síť pohybu v prostředích s klasickou kontrolou řízení, hraní tahové hry 2048 a několika Atari her. Jedná se o oblast zpětnovazebního učení. Jako zpětnovazební algoritmus využívající ...
 • Klient virtuální čekárky pro čekárnu provozovatele služeb 

  Křek, Radim
  Na různých místech se často musí čekat a tvoří se dlouhé fronty a nikdo neví kdo je právě na řadě. Proto se čím dál častěji vytváří systémy založené na virtuálních frontách, pro ulehčení těchto situací. Tato práce se zabývá ...
 • Klient virtuální čekárny pro iOS 

  Bukovský, Luděk
  Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat uživatelsky přívětivou mobilní aplikaci pro správu termínu a přihlašování na ně pomocí rezervačního systému. Výsledkem je aplikace pro platformu iOS s příjemným designem. ...