Now showing items 1-3 of 3

 • Aplikace svítivých diod v osvětlovací technice 

  Kolář, Pavel
  Bakalářská práce pojednává o základních principech LED zdrojů a jejich napájení, charakteristice těchto zdrojů ve vztahu k aplikaci ve svítidlech, dále pak o možnostech aplikace\break v praxi a ekonomickému přínosu LED ...
 • Posouzení rámu kočky mostového magnetového jeřábu 15t 27,5m 

  Strommer, Bohumír
  Diplomová práce se zabývá rámem kočky mostového magnetového jeřábu o nosnosti 15 tun, který slouží v ocelárnách pro manipulaci se sochory. Rám je podroben pevnostní kontrole a kontrole únavové pevnosti. Výpočty jsou provedeny ...
 • Rám kočky 330 t mostového licího jeřábu 

  Otevřel, Marek
  Tématem této diplomové práce je rám jeřábové kočky mostového licího jeřábu o nosnosti 330/65/20t. Jeřábová kočka slouží k manipulaci s roztaveným kovem. Rám je analyzován pevnostní kontrolou a kontrolou únavové pevnosti. ...