Now showing items 1-2 of 2

  • Vytvoření výukových podkladů pro práci ve vývojovém prostředí Logo! Soft Comfort 

    Kolář, Stanislav
    Mým úkolem je seznámit se s logickým programováním v softwaru LOGO! Soft Comfort, popsat ho a navrhnout ukázkové úlohy. V této práci bych chtěl studentům pomoci pochopit tuto problematiku logického programování. Chtěl bych ...
  • Zhodnocení hospodaření města Kunštát 

    Vodáková, Michaela
    Bakalářská práce se zabývá hospodařením města Kunštát v letech 2006 -2009. Tato práce obsahuje na teoretické poznatky o obcích, základní údaje o městě Kunštát, analýzu rozpočtových příjmů a výdajů a návrhy na zlepšení ...