Now showing items 1-3 of 3

 • Aplikace Age Managementu ve vybrané firmě 

  Kolářová, Ivana
  V teoretické části diplomové práce na téma Age Management jsou hlavní informace o poměrně novém pojmu v oblasti řízení lidských zdrojů, který se zabývá zohledňováním věku zaměstnanců. Součástí teoretické části je také ...
 • Strategie rozvoje malé firmy 

  Kolářová, Ivana
  Diplomová práce se zabývá strategií rozvoje malé firmy. Nejprve jsou formulovány teoretické poznatky, východiskem pro zpracování návrhů je pak vypracování analýzy současného stavu. Dále práce obsahuje návrhy, které vedou ...
 • Zhodnocení hospodaření obce 

  Kolářová, Ivana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení rozpočtového hospodaření obce v letech 2006 až 2009. Práce je rozdělena na tři části. V první části práce jsou uvedena teoretická východiska. Druhá část práce je zaměřena na ...